Privacy- en Cookiebeleid

Persoonsgegevens/Privacy

Mediatix verlangt voor het juiste gebruik van haar internetsite op voorhand geen persoonsgegevens. Op het moment dat een bezoeker van de internetsite het contactformulier gebruikt worden minimale gegevens gevraagd om een normaal contact met de bezoeker te kunnen onderhouden met als doel op diens verzoek te kunnen reageren. De gevraagde gegevens voor het contact betreffen: Aanspreekvorm, Naam, Bedrijfsnaam, email adres en optioneel het telefoonnummer.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens uit het contactformulier worden gebruikt om opvolging te kunnen geven aan de vraag of het contactverzoek van de bezoeker.
De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Indien de relatie omgezet wordt in een klantcontact worden uw gegevens vastgelegd in de financiële administratie van Mediatix. Mediatix zal uw gegevens niet met derden delen anders dan op verzoek van een bevoegde ambtenaar namens de overheid, daar waar de wet dit kan verlangen. 

Internetsites van derden

Op de internetsites van Mediatix kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit Privacy- en Cookiebeleid is daarop niet van toepassing. Mediatix draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacystatement van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Cookies

Wat zijn cookies?

De website van Mediatix maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Via cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Gebruikt u een browser die geen cookies accepteert, dan nog kunt u gebruik blijven maken van deze internetsite.

Wie plaatst cookies?

In meeste gevallen plaatst mediatix.nl cookies (First-Party) en in sommige gevallen worden er cookies geplaatst door andere partijen (Third-Party) dan mediatix.nl. In dat laatste geval geldt het privacy- en cookiebeleid van die andere partij.

Wat doen wij met deze cookies?

Mediatix gebruikt cookies voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt, hoe lang u op onze website bent en hoe vaak u terugkomt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Mediatix verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres en de informatie die u ons zelf gegeven hebt. 

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt cookies via uw internetbrowser instellingen handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. U zult in dat laatste geval nog steeds zonder problemen van de internetsite van Mediatix gebruik kunnen maken, maar mogelijk geen gebruik kunnen maken van de social media sharing functionaliteiten op de internetsite van Mediatix. Google heeft, om websitesbezoekers meer invloed te geven, een Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze Add-on voorkomt dat er gegevens over uw bezoek verzonden worden naar Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie naar andere webanalytics software wordt verstuurd.